× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZI-D Med S.c.

Gabinet do badań kierowców - NZOZ"I-D Med" S.c.

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Szczepienia
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne
  • Dermatologia i wenerologia
  • Medycyna pracy


Adres

33-8195251
Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1